Jak przekonać pracodawcę, że osoba niepełnosprawna, może pracować równie dobrze, co osoba w pełni sprawna?

Mimo korzystnych zmian zachodzących na rzecz osób niepełnosprawnych, w Polsce nadal pokutuje stereotyp, że ludzie poruszający się z pomocą wózka inwalidzkiego mają niewiele do zaoferowania zwłaszcza na rynku pracy. Jednak niewiele zdrowych osób wie, jak silną osobowością odznaczają się ludzie sprawni inaczej. Dzięki tej osobowości wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, aby podjąć pracę zarobkową. Jak zatem przekonać pracodawcę, że nie jesteśmy gorszymi pracownikami niż zdrowi kandydaci na dane stanowisko? Ważna jest tu autoprezentacja, czyli rozmowa kwalifikacyjna.

Autoprezentacja własnej osoby

Bardzo często pracodawcy już na wstępnej rozmowie patrzą na niepełnosprawnego kandydata właśnie przez pryzmat jego choroby, a co za tym idzie niskiej wydajności wykonywanych obowiązków oraz szeregu zwolnień lekarskich. Nic bardziej mylnego. Tracą przez to dobrego pracownika, a penitenta wpędzają w  kompleksy powodując przez to apatię i niechęć o dalsze poszukiwanie pracy. Czasami sami niepełnosprawni nie są dostatecznie przygotowani do pierwszego spotkania z szefem.

A zatem idąc na rozmowę z potencjalnym pracodawcą zapomnijmy o swoich fizycznych ograniczeniach. Jeśli stanowisko pracy odpowiada naszym możliwościom powinniśmy czuć się pewni siebie. Podczas osobistej rozmowy z przedstawicielem danej  firmy kierujmy się zasadą atutu tzn. przedstawmy się z jak najlepszej  strony zapewniając, że przyjęcie na proponowane stanowisko nie będzie w żaden sposób stanowiło problemu. Pracodawcy cenią sobie prawdomówność i asertywność ze strony pracownika. Ujawnijmy więc swoje dobre strony, atuty. Ważnym elementem rozmowy są zwroty grzecznościowe typu: „dziękuję”, „proszę” itp. Nie należy unikać odpowiedzi na trudne pytania, jakie może zadawać pracodawca np.: „jak radzi sobie  pani ze swoją niepełnosprawnością?”, „czy proponowane stanowisko pracy nie  będzie obciążeniem dla zdrowia?” Należy odpowiadać zgodnie
z prawdą, spokojnie i z opanowaniem. Ze swojej strony możemy też pytać o  sprawy, które nie były jeszcze poruszane podczas rozmowy, a są dla nas ważne. Możemy także poinformować rozmówcę o trudnościach, z jakimi możemy się spotkać w drodze do pracy lub na terenie zakładu. Ta szczerość pozwoli na wzajemne  zrozumienie  sytuacji i jej eliminację. Zapewnijmy, że będziemy się starać, aby powstałe utrudnienie nie wpłynęło negatywnie na efekty naszej  pracy.

W trakcie rozmowy pokażmy przyniesione ze sobą wymagane dokumenty tj. CV, list motywacyjny, świadectwa ukończonych szkół, kursów lub uczelni. Ważną rzeczą jest zebranie informacji na temat firmy, w której mamy zamiar pracować. Powinniśmy zapoznać się z profilem jej działalności, ile lat działa na rynku,  czy odnosi sukcesy oraz jakie ma oczekiwania wobec nowego pracownika. Liczmy się z tym, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej możemy być o to zapytani.

Zapewnijmy, że nasza niepełnosprawność nie  wpłynie ujemnie na działalność firmy, a nawet zwiększy swoje obroty dzięki naszej dyspozycyjności i samodyscyplinie, jakiej nauczyłyśmy się podczas przebytej edukacji.

Pod koniec spotkania wypada podziękować pracodawcy za poświęcony czas oraz zapytać, kiedy  możemy spodziewać się odpowiedzi w sprawie ewentualnego zatrudnienia.

Czego nie należy  robić idąc na rozmowę kwalifikacyjną?

Na rozmowę z przyszłym szefem nie należy się spóźniać, ponieważ każdy dobry pracodawca ceni sobie czas i wymaga od swoich podwładnych punktualności. Jeśli naszym środkiem lokomocji  jest wózek należy wcześniej sprawdzić rozkład komunikacji miejskiej, aby na czas dojechać na umówione spotkanie. Spóźnienie się na tak decydującą rozmowę może być odebrane jako wyraz naszego lekceważenia pracodawcy lub braku organizacji
i samodyscypliny.

Nie przychodźmy na tę ważną rozmowę pod opieką np. rodziców lub opiekunów. Jeśli jednak nie można się bez nich obejść, nie pozwalajmy, aby nas wyręczali lecz tylko pomagali.  Pokażmy tym swoją niezależność i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Pod żadnym pozorem na rozmowę kwalifikacyjną nie można przychodzić pod wpływem alkoholu, unikajmy palenia tytoniu podczas spotkania z szefem, aroganckich odpowiedzi, nadmiernej gestykulacji oraz rozglądania się po pokoju.

Sukces

Spełniając wyżej wymienione porady zapewne przekonamy pracodawcę, że jesteśmy odpowiednim kandydatem na oferowane stanowisko mimo fizycznych ograniczeń. Sukces stanie się naszym udziałem, który nie tylko podreperuje nasz domowy budżet, ale także da nam poczucie własnej wartości.

Joanna Pąk