Marta Świć napisała…

Przeczytajmy list od naszej stałej Czytelniczki p. Marty Świć. Czekamy na następne informacje.

Witajcie!

Chciałabym poinformować o ciekawej inicjatywie dotyczącej osób niepełnosprawnych. Mianowicie w listopadzie 2012 roku rozpoczęło formalnie swoją działalność Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin – Ósmy Kolor Tęczy. Mieści się w Radzyniu Podlaskim, skupia osoby niepełnosprawne z tego miasta i okolic. Na razie są to głównie dzieci, ale nie ma ograniczeń wiekowych. Przyjść może każdy i czasem po prostu zapytać, zwierzyć się ze swoich obaw.
To bardzo ważne, że w tak małym środowisku, rodzice osób niepełnosprawnych potrafili zjednoczyć się, by wspólnie działać. Odbyły się już trzy formalne spotkania. Ja byłam na jednym, w niedzielę. Jako osoba pisząca podjęłam się informowania o tym prasy i mediów.

Celem stowarzyszenia są wspólne spotkania, wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu kłopotów prawnych, z dostępem do rehabilitacji, jak również integracja społeczna. Chcemy, by osoby zdrowe i niepełnosprawne spędzały ze sobą czas.
Jako, że jesteśmy na początku działalności potrzebujemy medialnego wsparcia.

Pierwsze cele jakie wyznaczono na Walnym Zebraniu To:
1. Pomoc formalna w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Wiadomo, że w tym roku mogą pojechać tylko dzieci do 16 roku życia, ale chcielibyśmy choć raz na 1-2 dni spotkać się wszyscy.
2. Chcemy pozyskać jak najwięcej środków na ten turnus by rodzice dopłacali jak najmniej z własnej kieszeni. W tym celu planowane są aukcje, kiermasze. Tu apel do osób mogących przekazać przedmioty na licytacje.
3. Ponieważ większość podopiecznych to dzieci zbierane są zabawki i książki do tworzonej biblioteki.
4 W czerwcu planowany jest duży koncert Dzieci Dzieciom, bo w Dniu Dziecka każde dziecko powinno być szczęśliwe, a że w każdym z nas jest coś z dziecka, chcielibyśmy, aby to był piękny dzień.

Piszę jako osoba, aktywna, niepełnosprawna, działająca.. Oczywiście, Lublin pozostaje moją miłością na zawsze, ale bardzo bym chciała, żeby ta inicjatywa się rozwijała.

Strona internetowa stowarzyszenia jeszcze w powijakach, ale jest http://www.osmykolor.pl

Kontakt telefoniczny do wiadomości redakcji:

Prezes Wiesław Trykacz 505 048 419

Z-ca Prezesa Maria Zegar – 602 381 659

Będę bardzo wdzięczna za pomoc i wsparcie w działaniach,

Marta Świć, świeżo upieczony członek stowarzyszenia.

Po spotkaniu obudziłam się z bezcennym poczuciem chęci działania i zobowiązaniem, które ze wszystkich sił postaram się spełnić. Polecam wszystkim osobom niepełnosprawnym zaangażowanie się w podobną działalność. Ja poczułam się potrzebna komuś, a tego nie da się kupić za żadne pieniądze.