Obudź Zmysły

1 września ruszyła kampania „Obudź zmysły”, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku, której celem jest pozyskanie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjno-terapeutycznego do sali doświadczania świata osób niepełnosprawnych.

Wielu podopiecznych Stowarzyszenia żyje w swoim własnym świecie. By do niego dotrzeć potrzebna jest, m.in. stymulacja zmysłów, która je pobudzi. Specjalistyczne wyposażenie jest jednak kosztowne, stąd pomysł na zorganizowanie kampanii i pozyskanie funduszy od ludzi dobrego serca.

Akcja potrwa do 30 września 2014 r. Jej inicjatorką jest Magdalena Mikulska – pedagog-terapeuta pracująca w Stowarzyszeniu, w Środowiskowym Domu Samopomocy, która na czas akcji pełni także funkcję fundraisera. W ramach działań na rzecz kampanii PSOUU Koło w Świdniku prowadzi zbiórkę publiczną, na którą posiada stosowne pozwolenie Marszałka Województwa Lubelskiego. Do akcji włączyli się wieloletni przyjaciele Stowarzyszenia, m.in. Miejski Ośrodek Kultury, z którym to 19 września została podpisana umowa partnerska dotycząca działań na rzecz kampanii.

Dzięki życzliwości MOK-u podczas Dni Świdnika pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia prezentowali i sprzedawali prace wykonane przez osoby z niepełnosprawnością oraz prowadzili blok zabaw dla dzieci, a także zbiórkę do puszek kwestarskich. Natomiast za zgodą ks. proboszcza Tadeusza Nowaka, 22 września kwestujący pojawili się także przy parafii i pw. NMP Matki Kościoła, gdzie oprócz wsparcia finansowego otrzymali wiele ciepłych słów. Za okazane dotychczas wsparcie pracownicy, wolontariusze i przede wszystkim podopieczni Stowarzyszenia serdecznie dziękują.

Wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się do akcji zapraszamy na stronę internetową PSOUU Koło w Świdniku, profil na Facebooku lub do siedziby Stowarzyszenia przy ulicy Kościuszki 8, gdzie uzyskają więcej informacji. Zachęcamy także do wpłat na konto Kampanii: 39 1240 2454 1111 0010 5262 0729. Liczy się każda złotówka!

Iwona Ratajczak, prezes Koła PSOUU w Świdniku

 

1

Źródło:

http://www.swidnik.pl/obudz-zmysly

Parę słów od Pani Minister Gospodarki

Podczas Debaty „Kobieta jest …”, która odbyła się w Lublinie miałam okazję spotkać wiele niesamowitych i wartościowych osób. Wiele pozytywnych emocji wywołały we mnie dwie cudowne Kobiety Joanna Pąk i Anna Dąbrowska. Odwiedźcie ich profil Łam stereotypy – o sprawnych inaczej – uważam, że warto!

Dziewczyny dziękuję za spotkanie!

Ilona Antoniszyn-Klik

1009711_3667003370474_837571307_o

Prelegenci Debaty

Co mi dała niepodległość Polski?

Obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obok wymiaru historycznego każdy z nas, żyjących w obecnych czasach otrzymał coś, co dała mu suwerenność kraju. Jak często się nad tym zastanawiamy? Przyszło mi do głowy, aby podzielić się tym, co mnie osobiście dała wolność Polski.

Moja wolność?

Młode pokolenie skutki okupacji hitlerowskiej oraz komunistycznej zna z kart historii
i opowiadań tych, którzy to przeżyli. Mnie osobiście wolność dała prawo do życia
i swobodnej nauki. Czemu prawo do życia? Już wyjaśniam. Gdybym urodziła się w czasach okupacji hitlerowskiej nie miałabym prawa bytu. Dzieci niepełnosprawne wówczas były rozstrzeliwane. W taki sposób likwidowano szpitale i zakłady dla osób przewlekle chorych.
A teraz słów parę o prawie do nauki. Nie pamiętam co prawda tajnych kompletów, bo na szczęście urodziłam się znacznie później, ale za to dobrze zapamiętałam starania mojej mamy o to, abym mogła uczyć się w normalnej szkole. Ustawy z lat PRL nie przewidywały kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Nie mieściliśmy się w systemie komunistycznym. Sanatoria dla takich dzieci budowano w lasach, aby nikt spoza kręgu rodziny i personelu medycznego nie zobaczył powykręcanych przez chorobę nóżek i rączek. Jednak moi rodzice byli wprawieni w przemycaniu mnie do pobliskiego miasteczka np. na lody lub na dłuższe spacery poza obręb placu sanatoryjnego.

Dobrze pamiętam wejścia do sklepów i budynków użyteczności publicznej. Były ciasne, a zanim się tam doszło trzeba było pokonać niezliczoną ilość schodów. Dla upartych rodziców nie był to problem, jednak teraz okazuje się, że ten upór został przepłacony zdrowiem. Często w takich momentach zastanawiałam się, dlaczego państwo polskie nie pomaga takim rodzinom? Moje pytania pozostawały bez odpowiedzi, aż do 1989 roku.

Skutki wolności

Wszystko wokół zaczęło zmieniać się po upadku systemu komunistycznego w Polsce. Nowe korzystne Ustawy dały możliwość edukowania dzieci bez względu na stopień ich niepełnosprawności. Powstawały klasy integracyjne, które sprzyjały rozwojowi dzieci, dając im sposobność do kontaktu ze zdrowymi rówieśnikami.

Likwidacja Barier architektonicznych jest również skutkiem wolności w naszym kraju. Wszelkie prace budowlane są wykonywane z myślą o osobach niepełnosprawnych. Starsze obiekty są także adaptowane dla potrzeb ludzi poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Mam tu na myśli platformy i windy służące do przewozu osób mających problemy z poruszaniem się.

Wiem, że wszelkie tego typu inwestycje są przysłowiową kroplą w morzu potrzeb, jednak ważne, że są widoczne i funkcjonalne. Wiem także, że te zmiany nie byłyby możliwe, gdyby nasz kraj nie był suwerenny. Wolność to dar. Czy potrafimy ją dostrzegać i cenić?

Joanna

rys2_maly

Nasz udział w Debacie Fundacji BezMiar

Debata’ „Kobieta jest…” Aktywność Kobiet Lubelszczyzny na tle Polski i Europy zgromadziła wiele aktywnych uczestniczek nie tylko z regionu lubelskiego. Wśród nich znalazłyśmy się my – założycielki tej strony. Zostałyśmy zaproszone na Debatę przez Fundację BezMiar.

Konferencja rozpoczęła się 8 listopada 2013 roku na terenie Parku Technologicznego w Lublinie. Celem spotkania było zwiększenie udziału kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i publicznym. Posłużyła ona także nawiązaniu kontaktów i wymianie doświadczeń. Debata podzielona została na III panele, a każdy z nich prowadziła Dorota Wellman. Rozmawiano m.in. o propozycjach i formach współpracy, oczekiwaniach oraz podejmowaniu dalszych działań.

Podczas Debaty członkini naszego Stowarzyszenia „Jesteśmy kroplą” – Bożena Lisowska otrzymała tytuł Ambasadora Kobiet i będzie wspierała kobiety aktywne-zresztą juz od dawna to robi.

My także zostałyśmy dostrzeżone przez wielu przedstawicieli lubelskich i ogólnopolskich organizacji i instytucji. Dużym zaskoczeniem i wyróżnieniem było zaproszenie na Galę Kobiet Aktywnych organizowaną we Wrocławiu przez panią Ilonę Antoniszyn-Klik  –  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Obiecałyśmy skorzystać z zaproszenia i zamierzamy słowa dotrzymać.

Dokumentacją naszych spotkań z prelegentkami oraz naszymi przyjaciółmi są niżej zamieszczone zdjęcia.

886151_750484414968095_530878138_o

Z kobietami aktywnymi

994394_770577146302051_243231750_n

Anna z Joanną i Maryla Miłek – współorganizatorka Debaty

1460276_770575619635537_633623384_n

Z panią Iloną Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu Gospodarki

Nasz głos w Debacie: