Karuzela sztuki

karuzelka

KARUZELA SZTUKI – to autorski program cyklicznych działań edukacyjnych z obszaru kultury
współczesnej i historii sztuki kierowany do dzieci i młodzieży. Projekt powstał z potrzeby
poszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie kultury wizualnej. Kształtuje wśród młodych odbiorców
świadomość artystyczną, wrażliwość estetyczną i potrzebę obcowania ze sztuką.
Do udziału w zajęciach zaproszone zostaną dzieci mieszkańców różnych dzielnic – uwaga twórców
projektu skupiła się na obszarach dotychczas pomijanych w ofercie kulturalnej i edukacyjnej miasta,
takich jak Czechów, Ponikwoda, Czuby południowe, Sławinek, Za Cukrownią, Hajdów-Zadębie,
Głusk. Dzięki temu dostęp do kultury będzie znacznie szerszy. Zajęcia w ramach KARUZELI SZTUKI
wychodzą naprzeciw potrzebom kulturalnym dzieci z różnych obszarów i środowisk lubelskich
i będą się odbywać w kilku miejscach: w pracowni artystycznej Akademickiego Centrum Kultury
„Chatka Żaka”, w wybranych placówkach oświatowych mieszczące się we wspomnianych
dzielnicach miasta oraz na dziecięcym oddziale szpitalnym. Zajęcia będą otwarte dla chętnych –
będą mogły wziąć w nich udział zarówno uczniowie szkół, w których będą się odbywać jak i inne
dzieci zainteresowane, które mieszkają w okolicy. Zajęcia na oddziałach szpitalnych pozwolą na
twórczą aktywizację chorych dzieci.
Program składa się z dwóch uzupełniających się części: pierwsza przyjmuje formę prezentacji
multimedialnej i opowieści związanej z różnymi dziedzinami sztuki, część druga obejmuje
intermedialne działania warsztatowe. Zajęcia będą prowadzić wykwalifikowane animatorki
kulturalne, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów twórczych i przygotowanie
pedagogiczne: Agnieszka Chwiałkowska, Eliza Galey i Marta Ryczkowska. Warsztaty i pogadanki
o sztuce pozwolą na zniwelowanie lęku przed sztuką, oswojenie młodych odbiorców z historią
sztuki i budowanie świadomości przyszłych konsumentów kultury. Będą one zachętą do
uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta nie tylko dla dzieci ale i dla dorosłych, rodziców, dziadków,
sąsiadów. Projekt przyczyni się do wzmocnienia kreatywności, aktywności, chęci wspólnych spotkań
i wzmacniania więzi międzyludzkich a także poszerzania wiedzy z zakresu kultury wizualnej, w której
wszyscy się poruszamy. W rezultacie dzieci i młodzież będzie mogła swobodniej rozwijać swoją
kreatywność i będzie bardziej przygotowana do pełnego i wielowymiarowego odbioru współczesnej
rzeczywistości.

Program edukacyjny KARUZELA SZTUKI będzie realizowany przez Stowarzyszenia artystyczne „Otwarta Pracownia” w Lublinie od lutego do grudnia 2014 w lubelskich szkołach podstawowych w dzielnicach m.in. Hajdów-Zadębie, Głusk, Ponikwoda, Sławinek, Za Cukrownią, na dziecięcych oddziałach szpitalnych oraz w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin. Materiały do zajęć zapewniają organizatorzy. Wstęp na zajęcia jest wolny.
Poniżej znajdują się przykładowe tematy warsztatów. Szczegóły programu oraz dokumentacje fotograficzne i opisy zajęć będą sukcesywnie pojawiać się na blogu projektu: http://karuzelasztuki.wordpress.com/

Tematy warsztatów:
„Krajobrazy” Zajęcia koncentrują się wokół zagadnień pejzażu – różnych form obrazowania natury i metod, jakimi posługiwali się twórcy by uzyskać zamierzony efekt. Pejzaż zostanie zaprezentowany jako motyw wywołujący i oddający pewien stan emocjonalny, jako sposób widzenia świata warunkowany różnymi czynnikami. Warsztaty będą praktycznym rozwinięciem opowieści, dzieci pod opieką instruktorek wykonają barwne kolaże przedstawiające wyobrażone krajobrazy. Z wycinków gazet, papierów i za pomocą własnych palców zanurzanych w farbie powstanie nowy świat.

Eliza i kolektyw Karuzela
tel. 606282726

Stowarzyszenie artystyczne „Otwarta Pracownia” w Lublinie
http://otwarta-pracownia.com/Program edukacyjny KARUZELA SZTUKI
http://karuzelasztuki.wordpress.com/
e-mail: karuzela.sztuki@op.pl

Autorki programu KARUZELA SZTUKI:
Eliza Galey – artystka sztuk wizualnych, w swoich działaniach łączy fotografię, rysunek i sztukę wideo.
Charakterystycznym elementem realizacji artystki jest rysunek wykonywany za pomocą tłoczeń – punktów
brailowych. Zwraca uwagę na problem percepcji oraz zmysłowego odbioru działa sztuki. Jej prace znajdują
się w kolekcji lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Realizacje Elizy Galey są prezentowane na
wystawach w Polsce i za granicą. Jest autorką programów edukacyjnych dla dzieci i pedagogiem, w 2013
roku prowadziła autorski program „Zachęta dla sztuki” realizowany przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych.
Marta Ryczkowska – krytyczka i historyczka sztuki, absolwentka grafiki na UMCS i historii sztuki na KUL,
doktorantka historii sztuki współczesnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest kuratorką wystaw
(współpracuje m.in. z Galerią Labirynt w Lublinie), autorką tekstów z obszaru sztuki najnowszej
publikowanych w Polsce i za granicą (stale współpracuje z „Obiegiem”, „Gazetą Wyborczą”, miesięcznikiem
„Zoom”, redaguje blog młodych krytyków sztuki „Bilart”). Działa we władzach Lubelskiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych, Fundacji Sztuki Performance i Stowarzyszenia „Otwarta Pracownia”. Prowadziła
warsztaty artystyczne dla dzieci zagrożonych wykluczeniem m.in. w ośrodku dla uchodźców w Lublinie.
W 2013 współrealizowała program edukacyjny „Zachęta do sztuki” w LTZSP.
Agnieszka Chwiałkowska – studentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, absolwentka
Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych. Stypendystka Funduszu im. Wacława i Heleny Ungar.
Organizatorka wydarzeń artystycznych i wystaw (m.in. dwie wystawy stowarzyszenia „Otwarta Pracownia”
w 2013: „Materialność” i „Od/do obrazu”). Autorka tekstów, recenzji i wywiadów z zakresu sztuki
współczesnej. Współrealizatorka warsztatów edukacyjnych dla dzieci w ramach cyklu „Zachęta do sztuki”
(2013). Współpracuje z Galerią Labirynt, Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Galerią
TouchofArt.

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin

images

Reklamy

„Pani niepełnosprawna”

Już po raz XIII ksiądz Andrzej Kniaź, proboszcz z parafii Chrystusa Odkupiciela w Świdniku wyszedł naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców, organizując przy współpracy nauczycieli i świdnickich sponsorów 5-ciodniowe zimowisko. Od 20 do 25 stycznia 40-stoosobowa grupa dzieci spędzała czas na pożytecznych zajęciach. Wiedziona ciekawością, postanowiłam sama zobaczyć, jak przebiegało piątkowe spotkanie.

„Pójdźmy wszyscy do stajenki…”

Słowa tej popularnej kolędy były mottem zimowiska. Już od drzwi słychać było gwar, śmiech i radosne rozmowy dzieci. Gdy weszłam do sali zachwyciła mnie własnoręcznie zrobiona przez dzieci dekoracja. W  tym czasie dzieci były zajęte malowaniem szopki betlejemskiej, bo trwał właśnie konkurs plastyczny. Spod małych rączek dzieci wychodziły wspaniałe dzieła, wykonywane różnymi technikami: kredki, pastele, wycinanki. Gdy rysunki zostały dokończone  panie wychowawczynie przypinały je na dużych tablicach poglądowych. Mali artyści z entuzjazmem oddawali swoje prace z nadzieją, że to właśnie ich rysunek zostanie nagrodzony lub wyróżniony. A tu tak długo trzeba czekać na ogłoszenie wyników! Długo, bo aż do niedzieli… a to dopiero był piątek. W niedzielę rozdanie nagród i uroczyste zakończenie zimowiska. W głosach dzieci można było wyczuć niecierpliwość oczekiwania na nagrody, a jednocześnie nutkę żalu, że to już koniec zimowiska.  Ale przecież to jeszcze nie czas na pożegnania, bo po posiłku miał odbyć się konkurs kolęd i pastorałek. Jednak zanim dzieci przygotowały swój konkursowy repertuar zapytałam je o program całego zimowiska. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach wszystkie chciały zabrać głos, aby dać dokładną odpowiedź „Niepełnosprawnej Pani” – tak bowiem mnie nazwały.  W ciągu paru minut dowiedziałam się, że w ciągu paru dni dzieci uczestniczyły w projekcji filmu w SP nr. 3, nauce kolęd, zwiedzaniu „Strefy historii” w Galerii „Wenus”, wyjeździe na Zamek Lubelski i do Katedry, w której modliły się przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Płaczącej oraz zwiedziły tam Skarbiec i salę akustyczną. Dzieci dodały, że czwartek był dniem pląsów na Balu, a każdy jego uczestnik musiał samodzielnie wykonać w ramach konkursu niepowtarzalny strój karnawałowy. Po tych tanecznych emocjach czekało na nich rozpalone ognisko na placu przykościelnym oraz pieczenie kiełbasek.  Relacje  małych uczestników były wypowiadane z niesamowitą szczerością i nieskrywaną radością w głosie.

Piątkowy konkurs Kolęd i Pastorałek wyzwolił w dzieciach nowe emocje. Komisja brała pod uwagę repertuar śpiewanych pieśni bożonarodzeniowych oraz barwę głosu uczestnika. Podczas tego konkursu w niejednym oku zakręciła się łza wspomnień dzieciństwa, łza wyzwolona strofami przypomnianej kolędy, którą kiedyś nuciliśmy przy wigilijnym stole w rodzinnym domu. Po tych muzycznych szrankach nadszedł czas na sesję zdjęciową z „panią niepełnosprawną” (podoba mi się to określenie!). Dzieci nie miały do mnie dystansu. Podczas robienia fotek chętnie przy mnie stawały, a nawet się przytulały – to było dla mnie bardzo miłe i wzruszające przeżycie. Dużym zaskoczeniem było też to, że wiedziały, czym się zajmuję… znały moje wiersze.

Na zakończenie piątkowego dnia dzieci pod przewodnictwem księdza proboszcza Andrzeja Kniazia zaniosły do kościoła spisane na kartkach swoje intencje i złożyły je u stóp maleńkiego Jezusa w żłóbku. Tak upłynął ostatni dzień zajęć na tegorocznym zimowisku.

Niedzielne podsumowanie

Po wieczorowej niedzielnej Mszy świętej dzieci wraz z rodzicami ponownie zebrały się w sali na gościnnej plebanii. Nastąpiło uroczyste rozdanie nagród laureatom wszystkich konkursów oraz wręczeniu upominków pozostałym uczestnikom zimowiska. Dzieci raz jeszcze już przed szerszą widownią prezentowały nagrodzone prace i utwory muzyczne. Publiczność nagradzała je gromkimi brawami. Czas upływał nieubłaganie… „Kolęda dla nieobecnych” oraz przekazanie „iskierki” definitywnie zakończyły parafialne zimowisko. Szkoda, bo niezbyt często mam kontakt z tak miłymi istotkami, które nadały mi nowe miano.

Joanna Pąk

Fot. Marek Wawrzyszko

IMG_0123 (2)

Prace plastyczne

IMG_0135

„Pani niepełnosprawna” w otoczeniu dzieci

IMG_0134

„Cool-awi Mistrzowie”

   -W moim łóżku są dziury, bo mi nogi zwisają- powiedziałem do pielęgniarki po wypadku
  – nie ma dziur, Pan nie ma nóg-odpowiedziała.
I tak Arkadiusz Jabłoński dowiedział się o swojej niepełnosprawności. Przeżył szok, ale się nie poddał. Dziś „walczy” o innych niepełnosprawnych.
Grzegorz Pluta po wypadku powiedział sobie: „nie ma sensu się mazać, szkoda czasu”.
Marta Makowska (od dziecka niepełnosprawna-po nieudanej operacji): „nie spodziewałam się po życiu, że może mnie coś fajnego spotkać. Rodzice popchnęli mnie do sportu. Jestem szczęśliwą matką, żoną.”
Justyna Kozdryk (116 cm wzrostu): „zawsze byłam naj… najmłodsza, najmniejsza, najładniejsza  (śmiech). Nie mam problemu z niepełnosprawnością.”
Rafał Wilk: „po wypadku powiedziałem sobie i wszystkim , że mogę. Trzeba doceniać to co się ma”.
Na KUL-u odbyło się spotkanie studentów z Paraolimpijczykami-ludźmi z ogromnym dorobkiem sportowym. Niekwestionowanymi Mistrzami.
Nie było to jednak li tylko  spotkanie sportowców z fanami. Było to świadectwo. Świadectwo wielkiej woli walki, przełamywania i pokonywania własnych słabości, barier, a także łamania stereotypów.
Justyna Kozdryk  (polska sztangistka , srebrna medalistka  Igrzysk  Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku ), Marta Makowska (4 złote medale na Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney w szermierce), Grzegorz Pluta (Igrzyska Paraolimpijskie w Londynie – złoty medal indywidualny w szabli), Rafał Wilk (narciarstwo zjazdowe mono ski, handbike- dwa złote medale w kolarstwie szosowym -Igrzyska Paraolimpijskie 2012),Stefan Makowski (szermierz , drugie miejsce w Igrzyskach Paraolimpijskich w 2004 r. w szabli indywidualnie i drużynowo, pierwszy w Polsce instruktor szermierki na wózku  z uprawnieniami. Chce trenować w Izraelu), Radosław Stańczuk ( szermierz -Igrzyska Paraolimpijskie Londyn czwarte miejsce indywidualne w szabli), Arkadiusz Jabłoński (szermierz – Ateny 2004 brązowy medal indywidualnie oraz srebrny drużynowo w szabli). Po zakończeniu kariery sportowej stał się wielkim propagatorem sportów paraolimpijskich. Stworzył program „AMS dla integracji”, w ramach którego zachęca do integracji osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie oraz do realizacji swoich marzeń i pasji.  
  Ci  wspaniali Mistrzowie- niestety nie zawsze w naszym kraju doceniani- są wzorem dla każdego. Nie ważne czy sprawnego czy z niepełnosprawnością. Szkoda (tu kamyczek do mojego ogródka),że telewizja tak mało o nich mówi. Przecież zdobywają medale dla Polski, promują Polskę w świecie, aktywizują innych, promują aktywność. Nie są na garnuszku Państwa, bo pracują i płacą podatki. To dlaczego ciągle mają „pod górkę”? Bo co, że są kulawi? Oni są cool-awi.
Szacunek Szanowni Państwo
i dziękuję za pozytywną energię, a Pana Grzegorza Plutę przepraszam,że wygrałam starcie, następnym razem dam fory JęzykMrugnięcie
(anna dąbrowska)
Akademia
Akademia Integracji
Arek Jabłoński
Arek Jabłoński
Duszpasterz paraolimpijczyków z KUL i dziekan wydziału integracji pod czujnym okiem arkadiusza jabłońskiego
Duszpasterz paraolimpijczyków
Justyna
Ania i Justyna
konferencja
Konferencja
Marta
Ania Dąbrowska z Martą Makowską
Mistrzowie 1
Mistrzowie
mistrzowie
Rafał Wilk mistrz patrzy
Rafał Wilk
pokaz mistrzowski
Pokaz mistrzowski
przed walka
Przed walką
walka 2
Walka Ani z Mistrzem
walka
w samo serce
W samo serce
po walce
Po walce
wskazowki mistrza
Wskazówki mistrza
wsrod mistrzow
Ania Dąbrowska wśród mistrzów Polski
symbol 1
Symbole
symbol
paraolimpijczycy
Paraolimpijczycy

ZAPROSZENIE na sympozjum warsztatowe „Człowiek. Sport. Pasja. Niepełnosprawność”

kul

polski-komitet-paraolimpijski

Mamy zaszczyt zaprosić

Panią  Annę Dąbrowską

                                                             

Na sympozjum warsztatowe „Człowiek. Sport. Pasja. Niepełnosprawność” w dniu 13 stycznia 2014 roku, Aula CN-208, godzina 10.00-12.00.

Celem spotkania jest ukazanie pozytywnego oblicza niepełnosprawności, pasji jaką żyją zaproszeni gości, roli jaką pełni sport w ich życiu. Będzie to również okazja do dyskusji nad postawami społecznymi wobec osób niepełnosprawnych, sposobami zwalczania dyskryminacji oraz mowy nienawiści, która w dalszym ciągu jest obecna w przestrzeni publicznej. Ważnym elementem spotkania będzie część warsztatowa – pokaz, podczas którego uczestnicy będą mogli podziwiać sprawność oraz profesjonalizm sportowców niepełnosprawnych, oraz lekcja szermierki. Sympozjum poprzedzone zostanie wystawą zdjęć obrazującą życie oraz osiągnięcia sportowe zaproszonych gości.

 

Gośćmi sympozjum będą mistrzowie olimpijscy z Paraolimpiady w Londynie (2012), Pekinu (2008), Aten (2004) oraz Sydney (2000) – Marta Makowska, Justyna Kozdryk, Grzegorz Pluta, Rafał Wilk, Radosław Stańczuk, Arkadiusz Jabłoński, Stefan Makowski.

Współorganizator:    1374823_1419797008248391_426121099_a

Patronat honorowy: Rektor  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

                                  Polski Komitet Paraolimpijski   

Patronat medialny:    pobrany plik (1)                                                               pobrany plik

UCZESTNICY WARSZTATÓW:

 JUSTYNA KOZDRYK

polska sztangistka, srebrna medalistka igrzysk paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku. 116cm wzrostu.

Pierwszy sukces międzynarodowy osiągnęła w 2005 roku podczas mistrzostw europy w greckiej Kawalii gdzie zdobyła srebrny medal. Rok później zdobyła srebrny medal na mistrzostwach świata w Pusan osiągając wynik 85 kilogramów i tracąc do zwyciężyni Xiao Cuijuan 7,5 kilograma. W 2007 roku powtórzyła wynik z Kawalii zdobywając ponownie srebrny medal w portugalskiej Quarteirze.

W 2008 roku osiągnęła jak do tej pory największy sukces w swojej karierze. Chociaż zdobyła już swój czwarty medal srebrny na imprezie mistrzowskiej był to medal zdobyty na igrzyskach paraolimpijskich. Osiągnęła wtedy wynik 92,5 kilograma. Do zwyciężczyni Xiao Cuijuan straciła ponownie 7,5 kilograma. Brązową medalistkę wyprzedziła jedynie mniejszą wagą ciała. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski, Europy i Świata, a także srebrną medalistką paraolimpiady w Pekinie.

W 2013 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Europy w wyciskaniu sztangi leżąc (kategoria wagowa do 47 kg, podniosła sztangę o wadze 120 kg).

W 2008 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Justyna Kozdryk zajęła drugie miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc na zawodach sportowych organizowanych w USA przez Arnolda Schwarzeneggera. Tegoroczny, 25 jubileuszowy, Arnold Sports Festival odbył się w dniach 28 luty – 3 marca w Columbus w stanie Ohio. Zawody w kategorii, w której wystartowała Justyna Kozdryk toczyły się w formule open. Sportsmenka z Grójca znalazła się w gronie dziewięciu najsilniejszych kobiet globu, które osobiście zaprosił znany aktor Arnold Schwarzenegger. Zawodniczka zaliczyła trzy podejścia w kategorii 47 kg. W pierwszym dźwignęła 115 kg, w drugim 120 kg, a w trzecim 125 kg. Tylko 2,5 kg brakowało jej do własnego rekordu świata ustanowionego w czasie mistrzostw w Soelden. Justyna Kozdryk już po raz trzeci była na zawodach organizowanych przez znanego aktora.

MARTA MAKOWSKA

W wyniku nieudanej operacji w pierwszym roku życia doznała uszkodzenia rdzenia kręgowego. Ukończyła studia z zakresu filozofii przyrody, podjęła pracę zawodową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Jest mężatką (mąż Adam), ma córkę Gabrielę.

Szermierkę zaczęła uprawiać w Integracyjnym Klubie Sportowym AWF Warszaw. Największy sukces sportowy odniosła w 2000 na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney, na których wywalczyła cztery złote medale. W późniejszych latach zdobyła dodatkowo trzy brązowe medale – dwa w Atenach w 2004 i jeden w Londynie w 2012. Między 2000 a 2004 wygrywała w klasyfikacji generalnej pucharu świata, zdobywała także medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy[3].

W 2001 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2013 Krzyżem Oficerskim tego orderu.

GRZEGORZ PLUTA

Swoją przygodę ze sportem rozpoczął już w szkole podstawowej gdzie razem ze swoją drużyną zdobył vice mistrzostwo dawnego województwa siedleckiego w piłce nożnej. Po tym jak uległ wypadkowi, w wyniku, którego został sparaliżowany od pasa w dół, piłkę nożną zamienił najpierw na koszykówkę na wózkach, a od 2005 roku rozpoczął przygodę z dyscypliną białej broni. To właśnie w szermierce osiągnął swoje największe sukcesy:

Igrzyska Paraolimpijskie

Londyn 2012 – złoty medal indywidualny w szabli;

Mistrzostwa Świata

Turyn 2006 – srebrny medal indywidualnie oraz złoty medal drużynowy w szpadzie;

Paryż 2010 – srebrny medal drużynowy w szpadzie;

Catania 2011 – srebrny medal drużynowy w szabli.

Hong Kong 2013 – złoty medal indywidualnie w szabli.

Mistrzostwa Europy:

Warszawa 2009 – złoty medal indywidualny oraz srebrny drużynowy w szabli;

Sheffield 2011 – brąz indywidualny w szabli.

Jego pasją jest historia formacji polskich sił zbrojnych w XX i XXI wieku. W każdym miejscu, które odwiedza stara się odnaleźć miejsca związane z polskim żołnierzami i zawsze oddaje hołd tym, którzy polegli za wolną Polskę.

W 2013 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

RAFAŁ WILK

Karierę rozpoczął w 1991, licencję uzyskał w barwach drużyny Stali Rzeszów. Klub z tego miasta reprezentował przez sześć lat i właśnie w nim odnosił swoje największe sukcesy. Następnie zmieniał dwukrotnie kluby, w 1997 startował w J.A.G. Speedway Club Łódź, a w kolejnym sezonie przywdziewał plastron gnieźnieńskiego Startu. Po okresie dwóch lat startów poza Rzeszowem, w sezonie 1999 powrócił do macierzystego klubu, który reprezentował przez kolejne dwa sezony. Sezon 2001 to pierwszy sezon Rafała Wilka z „Wilkiem” na plastronie, czyli starty w krośnieńskim klubie. Po roku startów w Krośnie zawodnik postanowił po raz kolejny powrócić do Rzeszowa, gdzie startował przez kolejne trzy lata. W sezonie 2004 po słabszym sezonie w barwach Stali Rzeszów zawodnik postanowił się ponownie przenieść do Krosna, aby z walczyć o utrzymanie beniaminka I ligi.

3 maja 2006 podczas meczu ligowego miał wypadek, po którym stracił władzę w nogach i w konsekwencji zakończył karierę żużlową. W latach 2009-2011 pełnił funkcję trenera klubu KMŻ Lublin jednak po nieudanym początku sezonu 2011 rozwiązał umowę z klubem za porozumieniem stron.

Po wypadku nie zrezygnował z czynnej kariery sportowej i zaczął uprawiać narciarstwo zjazdowe na nartach jednośladowych mono ski. Ponadto trenuje kolarstwo na rowerze z napędem ręcznym, tzw. handbike. W tej dyscyplinie odnosi sukcesy (1. miejsce w Mistrzostwach Polski, VI w MŚ w jeździe na czas, cztery zwycięstwa w zawodach Pucharu Europy, 2. miejsce w maratonie nowojorskim; 1. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2012).

W 2012 roku podczas XIV letnich igrzysk paraolimpijskich zdobył dwa złote medale w kolarstwie szosowym w kategorii H3 (tzw. handbike): w jeździe na czas na dystansie 16 kilometrów z czasem 25.24,17 (5 września), oraz w wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 64 kilometrów z czasem 1:50:05 (7 września).

We wrześniu 2013 r. podczas Mistrzostw Świata Baie-Comeau Kanada zdobywa po raz drugi złoty medal.

W 2013 r. odznaczony za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

STEFAN MAKOWSKI

Jego dyscyplina to szermierka na wózkach.

Największe sukcesy w sporcie to:

– 2m. Igrzysk Paraolimpijskich 2004r. w szabli indywidualnie i drużynowo

– 2m. Mistrzostw Świata 2002r. i 2006.r w szabli drużynowo

– 1m. Mistrzostw Europy 2009r. w szabli indywidualnie

Starty w Igrzyskach:

* Ateny 2004: srebrne medale w szabli indywidualnie i drużynowo, brązowy medal we florecie drużynowym

Londyn 2012 starty: floret indywidualnie, szabla indywidualnie

ARKADIUSZ JABŁOŃSKI

Jak sam mówi sport był mu przeznaczony. To właśnie w dzień otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Seulu uległ wypadkowi w wyniku, którego stracił obie nogi. Wbrew wszystkiemu uznał to za znak aby rozpocząć przygodę ze sportem. Na początku starał się spróbować swych sił w różnych dyscyplinach paraolimpijskich. Jeździł w maratonach, grał w koszykówkę na wózkach i tenisa ziemnego ale ostatecznie zdecydował, że najbardziej zgodna z jego charakterem jest szermierka i to z nią osiągnął największe sukcesy:

Igrzyska Paraolimpijskie

Sydney 2000 – srebrny medal drużynowy w szabli;

Ateny 2004 – brązowy medal indywidualnie oraz srebrny drużynowo w szabli

Mistrzostwa Świata

Budapeszt 2002 – brązowy medal indywidualnie i srebrny drużynowo w szabli

Turyn 2006 – srebrny medal drużynowy w szabli;

Mistrzostwa Europy:

Paryż 1997 – srebrny medal indywidualny w szabli;

Warszawa 1999 – brązowy medal drużynowy w szabli;

Madryt 2001 – złoty medal drużynowy i brązowy medal indywidualny w szabli;

Paryż 2003 – złoty medal indywidualnie i drużynowo w szabli

Po zakończeniu kariery sportowej stał się wielkim propagatorem sportów paraolimpijskich. Stworzył program „AMS dla integracji”, w ramach którego zachęca do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz do realizacji swoich marzeń i pasji.

RADOSŁAW STAŃCZUK

Od 17 lat z godnością reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej w szermierce na wózkach. W swej karierze był uczestnikiem czterech Igrzysk Paraolimpijskich oraz wielokrotnie walczył na planszach szermierczych podczas Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata oraz zawodów rangi Pucharu Świata. Jego największymi osiągnięciami sportowymi to:

Igrzyska Paraolimpijskie

Sydney 2000 – srebrny medal drużynowy we florecie;

Ateny 2004 – srebrne indywidualny i drużynowy medale w szpadzie;

Pekin 2008 – brązowy medal indywidualny w szpadzie;

Londyn 2012 – czwarte miejsce indywidualnie w szabli;

Mistrzostwa Świata

Turyn 2006 – złoty medal drużynowy w szpadzie;

Paryż 2010 – srebrny medal drużynowy w szpadzie;

Catania 2011 – srebrny medal drużynowy w szabli.

Mistrzostwa Europy:

Madryt 2001 – srebro indywidualne w szpadzie;

Paryż 2003 – brąz indywidualny w szpadzie.

Warsztaty z Uśmiechem

W najbliższy piątek 10 stycznia w godz. 13 do 15 w TVP Lublin przy ul. Raabego 2 spotykamy sie w ramach akcji „Uśmiechnięta Lubelszczyzna”. „Światowe Archiwum Uśmiechu” jest projektem socjalnym, kulturalnym i promocyjnym. Pozyskuje uśmiechy, które są własnoręcznie wykonane przez znane osoby ze świata kultury, polityki, nauki i sztuki. Były one pokazywane w formie wystaw między innymi w Sejmie RP, w instytucjach, Parkach Naukowo-Technologicznych, a także szpitalach dziecięcych, domach dziecka, na lekcjach dla młodzieży i zwykle są połączone z „Warsztatami Uśmiechu” w Polsce, ale i na świecie.

W Lublinie zaplanowane są wspólne warsztaty z udziałem dzieci ze Szkoły Specjalnej przy DSK w Lublinie oraz w TVP Lublin „Zdarzenia” . Efektem tych dwóch warsztatów będą prace, które dołączą do wybranych trzydziestu plansz uśmiechów z całego świata. W ten sposób powstałaby by wystawa uśmiechów świata i Lubelskiego Województwa, która zaprezentowana, będzie
w prestiżowym miejscu w Lublinie czyli na Zamku w dniu 11.01. o godz. 12.00 . Patronat nad akcją objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, a inicjatorką akcji na Lubelszczyznę jest Bożena Lisowska radna sejmiku województwa lubelskiego.

Integralną częścią tego projektu jest warsztat z Uśmiechem. Warsztat polega na wspólnym rysowaniu uśmiechów na plakatach Dzieci dowiadują się, że narysowanie przez nich uśmiechów jest z jednej strony lekarstwem dla nich, ale także pomocą dla kolejnych małych pacjentów. Świadomość, że osoba chora może być na tyle silna, że będzie mogła pomagać innym, a co dla samych chorych daje poczucie wielkiej siły. Częścią tej terapii jest też pozyskanie świadomości, że dzieci są tak samo ważne jak gwiazdy. Bo tak samo jest ważny uśmiech dziecka czy Roberta Lewandowskiego czy Steffi Graff. Jak wyglądały dotychczasowe warsztaty m.in. w Szczebrzeszynie, Teheranie czy Szanghaju można zobaczyć na stronie Światowego Archiwum Uśmiechu

W akcji „Zdarzenia z Uśmiechem” udział wezmą znamienici goście : Stanisław Kmiecik z Krakowa, Siostry  Wynagrodzicielki  Najświętszego Serca Jezusa z Lublina z dziećmi z pieczy zastępczej. Joanna Cugowska, Joanna Pąk – poetka pisząca prawą stopą, redakcja Zdarzeń i zaproszeni goście. Zapraszamy także chętnych.

Członkowie Stowarzyszenia „Jesteśmy kroplą”.

7_img1_c47a765ffa0d50a97458046ba3f3442f

Fotograficzne pokłosie wystawy „Warsztaty z Uśmiechem”:

1493265_570792099673811_2043558974_n

Stanisław Kmiecik – artysta malujący obrazy stopami

1505524_570791989673822_119404150_n

Joanna Pąk – rysuje uśmiech prawą stopą

zdjecie (15)

Henryk Paraszczuk – artysta malujący ustami

1545058_10202922950337288_1453952492_n

Uczestnicy „Warsztatów z Uśmiechem”