„Chodź namaluj swój świat”

Informujemy, że ruszył projekt „Chodź namaluj swój świat”.

Jak niewidomi wyobrażają sobie rzeczywistość? Jak bardzo ich wyobrażenia różnią się od naszych? Poprzez realizację projektu „Chodź namaluj swój świat”, skierowanego do dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej w Lublinie i ich widzących rówieśników chcemy odpowiedzieć na wyżej postawione pytania.
Ważnym punktem programu będzie samodzielne tworzenie audio deskrypcji, część warsztatów poświęcona zostanie tworzeniu i nagrywaniu opisów prac uczestników. Projekt zakłada cykl warsztatów artystyczno edukacyjnych, które wystartują pod koniec lutego 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie i na Wydziale Artystycznym UMCS. Warsztaty podsumowane zostaną wystawą w Domu Słów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, na której zestawimy prace dzieci widzących i niewidomych, wzbogacone samodzielnie stworzoną audiodeskrypcją.
Projekt ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej poprzez umożliwienie im współtworzenia wydarzenia kulturalnego tj. wystawy zawierającej m.in. prace plastyczne przez nich przygotowane opatrzone audiodeskrypcją.
Projekt „Chodź namaluj swój świat” realizowany jest przez Katarzynę Sobczyk
w ramach stypendium z zakresu animacji i edukacji kulturalnej przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt:

Katarzyna Sobczyk,
tel.: 504 449 027,
e-mail: katarzynasobczyk2702@gmail.com