Debata w Lublinie

konwencja

„Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa.”

I   Debata odbędzie się 13 maja br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym

przy ul. Artura Grottgera 2 w godz. od 10.00

Głos zabiorą osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Jak mówi Prezes Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych Pani Maria Król:    Projekt realizowany jest po to, aby w sprawach dla siebie najbardziej żywotnych oraz w sprawach wdrażania Konwencji wypowiedzieć się mogły same osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższe otoczenie.

Celem projektu jest przygotowanie – przy szerokim i aktywnym udziale środowisk osób z niepełnosprawnościami – propozycji takich zmian w przepisach prawa i w prowadzonej polityce publicznej, które zapewnią, że osoby z niepełnosprawnościami w takim samym stopniu, jak pełnosprawne, będą mogły korzystać z należnych każdemu polskiemu obywatelowi praw i możliwości.

W ramach projektu w całym kraju, w różnych środowiskach osób z niepełnosprawnościami przeprowadzonych zostanie łącznie 60 debat środowiskowych. Na podstawie ich wyników opracowane zostaną m.in. programy wdrażania Konwencji w poszczególnych środowiskach oraz raport na temat barier napotykanych przez osoby z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym.

Liderem projektu jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych  Organizatorem debat środowiskowych są dwa wojewódzkie sejmiki osób niepełnosprawnych: lubelski i warmińsko-mazurski.

Anna Dąbrowska