„Sprywatyzowanie” 1 % (Maria Król)

Brak systemowych rozwiązań w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnością i wsparciu ich rodzin potwierdzają dramatyczne apele o pomoc kierowane przez rodziców do społeczeństwa poprzez media oraz  poszukiwanie przez nich środków na sfinansowanie tych usług (w założeniu bezpłatnych) w obszarze dobroczynności. Coraz liczniej zakładają oni
w niektórych fundacjach indywidualne konta, na których zbierają środki pozyskiwane od członków rodziny, przyjaciół i znajomych, w tym w ramach mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Tym samym dochodzi do „sprywatyzowania” publicznego podatku, który w założeniu ustawodawców  miał być przeznaczany na tworzenie trwałych i ogólnodostępnych systemów wsparcia, nie  zaś na zaspokajanie indywidualnych (nawet  tych uzasadnionych) potrzeb.

Czytaj dalej