Łam stereotypy – od teraz…

Nasza strona przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Chcemy wam służyć radą, pomocą i przykładem, w jaki sposób łamać stereotypy. W naszym kraju nadal się one pojawiają w różnych środowiskach.  Na szczęście są one zwalczane przez same osoby niepełnosprawne, bardzo często z dużą determinacją. Ich sylwetki będą u nas promowane i być może staną się wzorem do naśladowania, dla tych którym dzisiaj jeszcze brakuje odwagi do stawienia czoła, aby dotrzeć do pokładów własnych możliwości. Naszym marzeniem jest, aby chociaż jeden nasz czytelnik odkrył w sobie siłę do działania. My wierzymy, że marzenia się spełnią… nie tylko nasze.

Ponadto…

Na stornie publikujemy bieżące informacje, projekty oraz zamierzenia dotyczące osób niepełnosprawnych.

Joanna Pąk- współautorka strony Łam stereotypy-o sprawnych inaczej

„Jej prawa stopa” czyni cuda- bowiem tylko ona jest sprawna. Oczywiście pomijając wybitny mózg. Joanna jest aktywna. Wydaje już 8 tomik poezji , pisze artykuły i angażuje się w różne akcje-często sama je inicjując.

Z Joanną rozmawia  Anna Dąbrowska.

Czytaj dalej