MURALE w Zamościu. „Zamalowujemy stereotypy”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zaprasza do udziału w akcji malowania „Murali” pt.: „Zamalowujemy stereotypy”, która odbędzie się dnia 19 marca br. od godz. 12.30 do 13.30.
Przedsięwzięcie będzie miało miejsce na Rynku Solnym w Zamościu.
W akcji weźmie udział Pani Wojewoda – Jolanta Szołno – Koguc, a także: władze Zamościa, radni, przedstawiciele administracji publicznej, zamojskich uczelni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów, biznesu, szkół, wolontariusze i inni.lam
Patronat nad przedsięwzięciem objął Pan Prezydent Marcin Zamoyski. Celem akcji jest promowanie wśród społeczeństwa wrażliwości i zrozumienia, że uczucia osób z niepełnosprawnością nie różnią się od uczuć innych osób.
Akcja jest kontynuacją projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji dofinansowanego przez PFRON.
Zapraszamy do wspólnego malowania!