Jak przekonać pracodawcę, że osoba niepełnosprawna, może pracować równie dobrze, co osoba w pełni sprawna?

Mimo korzystnych zmian zachodzących na rzecz osób niepełnosprawnych, w Polsce nadal pokutuje stereotyp, że ludzie poruszający się z pomocą wózka inwalidzkiego mają niewiele do zaoferowania zwłaszcza na rynku pracy. Jednak niewiele zdrowych osób wie, jak silną osobowością odznaczają się ludzie sprawni inaczej. Dzięki tej osobowości wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, aby podjąć pracę zarobkową. Jak zatem przekonać pracodawcę, że nie jesteśmy gorszymi pracownikami niż zdrowi kandydaci na dane stanowisko? Ważna jest tu autoprezentacja, czyli rozmowa kwalifikacyjna.

Czytaj dalej